aboutus
Dây chuyền sản xuất

Quang cảnh

Shaoxing Shangyu Haojin Plastic Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 0

 

1. Dây chuyền sản xuất

Shaoxing Shangyu Haojin Plastic Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 1

 

2. Quy trình sản xuất chai nhựa mỹ phẩm

Shaoxing Shangyu Haojin Plastic Co., Ltd. dây chuyền sản xuất nhà máy 2

Chi tiết liên lạc